Artikel 3.1 (vaststellen omgevingsvisie)

 

  1. De gemeenteraad stelt een gemeentelijke omgevingsvisie vast.
  2. Provinciale staten stellen een provinciale omgevingsvisie vast.
  3. Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat, een nationale
    omgevingsvisie vast.